Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 27/9/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Bernadette Vandeputte

2. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Ben Pieters

3. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Isabelle De Tandt

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.