Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 27/2/2018

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Drie vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 14 november 2017): Anneleen Christiaens, Tom Van den Hende en Hilde Van Outryve

2. Drie vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 14 november 2017): Pieter Druyts, Luc Haegeman en Karlien Ververken

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.