Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 26/6/2018

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 6 april 2018): Jennifer Vanderputten

2. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 6 april 2018): Kristine De Beule

3. Vacante plaats van rechter in de politierechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 6 april 2018): Astrid Colla

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.