Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 26/10/2017

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vijf vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Stefaan Bonte en Christine Onraet

2. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Ignace Laplaese

3. Vier vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Peter Hechtermans, Line Hellemans, Mieke Liesens en Johan Peeters

4. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Willebroek (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Lieve Peeters

5. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Gert Cuppens en Pascal Vanderosieren

6. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Dieter Geernaert

7. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Senne Meeus

8. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Vincent Verlaeckt

9. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hoogstraten (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Petra Willems

10. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mechelen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Filip Laeveren

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.