Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 25/10/2018

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Barbara Huygelier

2. Vacante plaats van voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Margaretha Verellen

3. Vacante plaats van vrederechter van het tweede kanton Oostende (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Paul Vansteelandt

4. Vacante plaats van vrederechter van het eerste kanton Ieper (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Greet Vlaeminck

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.