Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 24/1/2018

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Bob Delbaere, Kris Luyten en /

2. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Brasschaat (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2017): Giles Snelders en Gabriëlle van Bussel

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.