Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 24/1/2017

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij het parket te Brussel (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2016): Jochen Van Aalst - geen voordracht

2. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij het parket Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2016): Jelle De Vriendt

3. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij het parket Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2016): Steven De Winter - Maggy Lootens

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.