Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 23/10/2018

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Hanne Hendrickx en Jonathan Raeymakers

2. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Sjoukje Daems en Davina Hindrikx

3. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Karel Claes

4. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket te Leuven (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Katrien Hanoulle

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.