Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 22/10/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Ken Witpas

2. Vacante plaats van substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Michèle Deconynck

3. Vacante plaats van rechter in de politierechtbank te Halle-Vilvoorde (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Pieter Feys

4. Twee vacante plaatsen van rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Dymphna De Ceulaer en Johan Peeters

5. Twee vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Saartje Demeersseman en Thomas Vandaele

6. Vacante plaats van vrederechter van het eerste kanton Hasselt (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Kris Gruyters

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.