Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 21/6/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Twee vacante plaatsen van raadsheer in het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016): 1) Frank Gillijns - 2) geen voordracht

2. Vacante plaats van raadsheer in het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016): Véronique Matthys

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.