Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 21/11/2017

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 17 juli 2017): Annelies Gielen

2. Vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 17 juli 2017): Renate Gillis

3. Vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Leuven (Belgisch Staatsblad van 17 juli 2017): Karen Kuppens

4. Twee vacante plaatsen van rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel (Belgisch Staatsblad van 17 juli 2017): Dieter Geernaert en Annelien Verschaeve

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.