Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 20/2/2018

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 14 november 2017): Bart De Boes

2. Vier vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 14 november 2017): Etienne Allaert, Katlijn De Wispelaere, Heidi Paermentier en Melissa Van Maele

3. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde (Belgisch Staatsblad van 14 november 2017): Louisa El Asjadi en Isabel Steenhaut

4. Vacante plaats van raadsheer in het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 24 mei 2017): geen voordracht

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.