Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 19/03/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): Wim Van Nieuwenhove

2. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): /

3. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven(Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): Jens Timmermans

4. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): Peter Peereboom en Ken Van hoogenbemt

5. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): Kathleen Pipeleers

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.