Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 19/02/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2012): Laurens Dumont

2. Vacante plaats van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 20 september 2012): Jan Uyttersprot

3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Diest (Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2012): Maria Boogaerts

4. Vacante plaats van raadsheer in het arbeidshof  te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 20 september 2012): Anja Vareman 

5. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Beringen (Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2012): Gert Goffin

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.