Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 17/9/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetisch volgorde)

1. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 26 april 2019): Katrien Peeters en Yannic Van Landeghem

2. Drie vacante plaatsen van substituut-procureur de Konings bij het parket Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 26 april 2019): Delphine De Schepper, Pieter Moyaert en Pieter Pappens

3. Vacante plaats van substituut-procureur de Konings bij het parket West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 26 april 2019): Gaëlle Marlier

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.