Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 15/2/2017

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Hernieuwing mandaat van procureur des Konings bij het parket te Leuven: Patrick Vits