Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 14/5/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Bart Verstraeten

2. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Olivier Ruysschaert

3. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Hans Van Landeghem

4. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Xavier De Paepe

5. Twee vacante plaatsen van substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Hendrik Baes en Jan Vermeir

6. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): geen voordracht

7. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Pieter Strauven

8. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Nancy Swerts

9. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): geen voordracht

 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.