Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 13/3/2018

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 14 november 2017): Filip Vanneste

2. Vacante plaats van substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent (Belgisch Staatsblad van 14 november 2017): Pascal Geerkens

3. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 14 november 2017): Anita Van Molle

4. Vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 14 november 2017): Arzu Celik

5. Vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent (Belgisch Staatsblad van 14 november 2017): Elke Vande Velde

6. Vacante plaats van rechter in de politierechtbank te Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 14 november 2017): Anne De Groof

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.