Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 13/11/2018

Lijst van voorgedragen kandidaten 

1. Rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg (Belgisch Staatsblad van 20 juli 2018): Kristien Leyssen

2. Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018): Elisabeth Duffeleer

3. Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018): geen voordracht

4. Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018): Geert Defreyne

5. Twee plaatsen van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018): Sarah Brouwers en Evelien de Kezel

6. Drie plaatsen van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018): Vera Caimo, Bert Gregoir en Robert Verberck-Smets

7. Twee plaatsen van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018): John Toury en David Van Valckenborgh

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.