Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 12/9/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetisch volgorde)

1. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 26 april 2019): Eva Brantegem en Karine Van Hecke

2. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur de Konings bij het parket te Brussel (Belgisch Staatsblad van 26 april 2019): Nele Monkerhey en Matthias Van den Eerdewegh

3. Vacante plaats van substituut-procureur de Konings bij het parket te Leuven (Belgisch Staatsblad van 26 april 2019):  Katlijn Pollaris

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.