Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 12/4/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Patrick Hofstr√∂ssler - Kris Luyckx

2. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Nico Matthijs - Christophe Ronse

3. Vacante plaats van raadsheer in het arbeidshof te Brussel (Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2015): Alexandra Schoenmaekers

4. Vacante plaats van raadsheer in het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2015):in voortzetting BAC 19.04.2016

5. Aanwijzing plaatsvervangend magistraat bij het parket Antwerpen: Luc Daeleman

6. Aanwijzing plaatsvervangend magistraat in het hof van beroep te Gent: Hans Van Bossuyt

7. Vacante plaats van raadsheer in het Hof van Cassatie (Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2015): Ilse Couwenberg

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.