Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 11/6/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk (Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013): Filip Decorte

2. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Vilvoorde (Belgisch Staatsblad van 6 februari 2013): Lieven Van Besien

3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Leuven (Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013): geen voordracht 

4. Vacante plaats van rechter in de arbeidsrechtbank te Hasselt (Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013): Regine Gymza

5. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Overijse-Zaventem (Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013): Eric Dierickx

6. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013): geen voordracht

7. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013): geen voordracht

8. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van van eerste aanleg te Oudenaarde (Belgisch Staatsblad van 6 februari 2013): Christophe Saveyn

 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.