Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 10/12/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Vacante plaats van raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Nathalie Betsch

2. Vacante plaats van raadsheer in het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Hilde Vanparys

3. Twee vacante plaatsen van raadsheer in het Hof van Cassatie (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Sven Mosselmans en Steven Van Overbeke

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.