Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 10/10/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Twee vacante plaatsen van rechter in de politierechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Julie Anthonis en Julie Vande Walle

2. Drie vacante plaatsen van rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Vera Caimo, Natascha Cornelis en Stefan Somers

3. Vacante plaats van rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Niki Leys

4. Drie vacante plaatsen van rechter in de politierechtbank te Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): Siegfried Stallaert, Stijn Vantyghem en geen voordracht

5. Vacante plaats van rechter in de politierechtbank te West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2019): geen voordracht

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.