Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 08/01/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 20/9/2012): Miren Aguirre Y Otegui

2. Vacante plaats van rechter in de rechtbanken van koophandel te Ieper en te Veurne (Belgisch Staatsblad van 20/9/2012): Ann De Braekeleer

3. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgisch Staatsblad van 20/9/2012): Audrey Vancutsem

4. Vacante plaats van arbeidsauditeur te Halle-Vilvoorde (Belgisch Staatsblad van 20/9/2012): Jan Geysen

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.