"Maak van de aanpak van seksueel geweld een topprioriteit!"

Dagelijks worden er aanvallen gepleegd op de intieme en seksuele integriteit van veel mensen. Dit is onaanvaardbaar. Het strafrecht laat veel slachtoffers hulpeloos achter. Hoewel het algemeen bewustzijn van de politie en de rechterlijke macht is veranderd, zijn de middelen waarover zij beschikken ontoereikend en blijft straffeloosheid bestaan.

Na een rondetafel met 13 experts formuleert de HRJ een reeks aanbevelingen om het antwoord van het gerecht op seksueel geweld en op vragen van slachtoffers te verbeteren.

De belangrijkste zijn:

  • bouw voor elk arrondissement de Zorgcentra voor Seksueel Geweld verder uit
  • maak van de aanpak van seksueel geweld een topprioriteit
  • zorg op alle vlakken en niveaus voor goed gevormde dienstverleners
  • stimuleer en gebruik de gepaste onderzoekstechnieken
  • neem maatregelen opdat het woord van het vermeende slachtoffer even ernstig wordt genomen als het woord van de vermeende dader.

 Het volledige rapport met alle aanbevelingen vindt u hier.