Justitiebarometer 2014

Varia

Sinds 2002 draagt de Hoge Raad voor de Justitie bij tot het verbeteren van Justitie door een enquête uit te voeren over de verwachtingen van de publieke opinie.

Bijgevolg werd in een situatie die gekenmerkt wordt door besparingen het woord aan de burger gegeven met betrekking tot deze eigensoortige openbare dienstverlening.

Hebt u vertrouwen in Justitie? Vindt u dat de rechtspraak in alle onafhankelijkheid plaatsvindt? Worden burgers op gelijke wijze behandeld door de rechters? Bent u voorstander van een volksjury of eerder van beroepsrechters? Moet de bemiddeling worden aange­moedigd? Moeten gevangenen het einde van hun straf uitzitten? Kan een vervroegde invrijheidstelling worden overwogen?

Deze vragen en nog vele andere worden beantwoord in de Justitiebarometer 2014 die na de barometers van 2002, 2007 en 2010 voor een vierde editie werd uitgevoerd op vraag van de Hoge Raad voor de Justitie.

De resultaten van de Justitiebarometer 2014 kunnen hier worden geraadpleegd :