Jaarlijks verslag over de algemene werking van de rechterlijke orde - Jaar 2001

Rapporten

Talloze rapporten brandmerken de inflatie van de wetgeving als één van de institutionele oorzaken van bepaalde disfuncties die de afgelopen jaren in de rechterlijke macht zijn gebleken.

Er moet dringend een eenvormig systeem van werklastmeting worden opgesteld dat rekening houdt met de kwaliteit en de kwantiteit van de zaken. Wat de gerechtelijke achterstand betreft vindt de Hoge Raad dat er dringend gerichte en structurele maatregelen – zoals die voor het vervullen van de wettelijke kaders en voor het geven van een actieve rol in de burgerrechterlijke procedure aan de rechter – moeten worden ingevoerd. Zo komt er geen achterstand waar er geen is, neemt de achterstand vooral niet toe en wordt ze weggewerkt waar ze aanwezig is.