Infosessie over het examen inzake beroeksbekwaamheid

28/02/2018
13u.
Examens

bij de FOD Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel