Het strafwetboek kan nóg beter en leesbaarder!

Nu de regering ontslagnemend is, is de kans verkleind op een vernieuwd strafwetboek op korte termijn. De werkzaamheden waren nochtans zeer ver gevorderd en de experten hebben prima werk geleverd.

De HRJ vindt dat het voorontwerp een goede basis vormt voor een grondig debat waar dit of het volgende parlement voldoende tijd voor moet uittrekken.

Maar elk werkstuk van die omvang is natuurlijk voor verbetering vatbaar.

In een advies geeft de HRJ naast een reeks inhoudelijke suggesties ook opmerkingen mee over de leesbaarheid van de wettekst. Klare taal is immers een belangrijk thema voor de HRJ (zie het project “Kruid” op de website). Een bijlage bij het advies toont aan dat ook wetsartikelen leesbaarder kunnen gemaakt worden door enkele kleine aanpassingen.