Evaluatie van het eerste mandaat 2000-2004

Rapporten

Er worden vijf thema’s ter sprake gebracht: de plaats van de Hoge Raad in het Belgische rechtstelsel, de selecties, de benoemingen, en de aanwijzingen van de magistraten door de Hoge Raad, de opleiding van de magistraten door de Hoge Raad; de adviezen en de aanbevelingen die door de Hoge Raad gegeven zijn met betrekking tot de werking van de gerechtelijke organisatie; de uitoefening van het extern toezicht op de gerechtelijke organisatie door de Hoge Raad.