De werving, selectie, initiële opleiding en loopbaan van magistraten in België en in enkele andere lidstaten van de Europese Unie – diversiteit troef

Varia