De verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie vergadering van : 26/3/2014

Advies van de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie met betrekking tot het mandaat van directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding :

Rangschikking der kandidaten :

1. Raf VAN RANSBEECK ;

2. Geert VAN HAEGENBORGH ;

3. Eric ROBERT ;

4. Edith VAN DEN BROECK.