De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft kennis genomen van het artikel “... cruciale tip vleesschandaal bleef 18 maanden liggen: betrokken parket krijgt vernietigende doorlichting”, gepubliceerd in de krant De Morgen op 14 maart 2018.

De HRJ betreurt het feit dat informatie over zijn bijzonder onderzoek naar het parket van Luxemburg voortijdig in de pers is gekomen, nog voor het verslag van dit onderzoek door zijn Algemene Vergadering, het enige orgaan dat bevoegd is om het goed te keuren, werd onderzocht.

Tot het onderzoek in kwestie werd beslist in juni 2017. Het diende na te gaan wat de oorzaken zijn van de zeer lage bezettingsgraad van het wettelijk kader voor magistraten (55%) en van het gebrek aan aantrekkelijkheid van dit parket voor potentiële kandidaten. Het onderzoek had in geen enkel opzicht betrekking op de wijze waarop het parket van Luxemburg zijn opdrachten uitvoert in de dossiers die het beheert en nog minder in een specifiek dossier als de zaak Veviba in Bastenaken.

De HRJ betreurt dan ook ten zeerste de verwarring tussen zijn onderzoek en deze zaak.

Het verslag van het bijzonder onderzoek dat op 14 maart door de Algemene Vergadering van de HRJ werd goedgekeurd, werd aan de rechtstreeks betrokken overheden meegedeeld.

De HRJ zal hierover dus geen verder commentaar geven.