De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft kennis genomen van de artikels die vandaag zijn verschenen in de edities van La Meuse, L'Avenir, en La Dernière Heure over zijn bijzonder onderzoek naar het Luxemburgse parket.

De HRJ betreurt ten zeerste de lekken die aan de oorsprong liggen van deze publicaties, terwijl hij het onderzoeksverslag zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 14 maart nog niet heeft openbaar gemaakt.

De HRJ merkt bovendien op dat het door de pers becommentarieerde document niet volledig overeenkomt met zijn rapport. Sommige geciteerde passages komen ​​niet voor in de goedgekeurde tekst.

Het bureau van de HRJ werd over deze artikels niet gecontacteerd en verwijst voor het overige naar zijn communiqué van donderdag 15 maart 2018 met betrekking tot andere publicaties in de Nederlandstalige pers. De HRJ herhaalt geen verdere commentaar over dit dossier te zullen geven.