Bijzonder onderzoek naar de werking van de rechterlijke orde in de zaak van de moord op Annick Van Uytsel

Bijzondere onderzoeken

Door het Comité P werd een onderzoek gevoerd naar de werkzaamheden die de politiediensten hebben verricht in dit dossier en de wijze waarop de beschikbare informatie over R. Janssen werd aangewend.

De controle door het Comité P heeft geen betrekking op de rechterlijke overheden of handelingen die deze hebben gesteld tijdens de uitoefening van de openbare vordering.

De minister van Justitie vraagt daarom op 24 februari 2011 aan de VAOC een bijzonder onderzoek in te stellen naar de werking van de rechterlijke orde (diepgaande analyse van het onderzoek en van de werkzaamheden van de magistraten) in deze zaak.

Algemeen gesproken komt de Hoge Raad tot de conclusie dat de magistraten die in de zaak zijn tussengekomen individueel niets kan worden verweten.