Bijzonder onderzoek - Hoven van beroep

Bijzondere onderzoeken

Onderzoek bij de hoven van beroep naar de evolutie in de periode 2008 -2013 van de effectieve personeelsbezetting, de afwezigheden wegens medische redenen, de input (het aantal nieuwe zaken), de output (het aantal eindbeslissingen), de verhouding output/input, de hangende zaken, de rotatietijd van de hangende zaken, de verhouding tussen de wijziging van de output t.o.v. de wijziging van de productiecapaciteit en de vertegenwoordigingsgraad van de financiële dossiers in verhouding tot het totale aantal hangende zaken.