Audit van het parket Brussel

Audits

In januari 2001 verzoekt de minister van Justitie om een doorlichting van het parket te Brussel met het oog op een objectieve meting van de werklast. De procureur des Konings had immers te kennen gegeven dat, uitgaande van de massale instroom van de dossiers op dit parket, deze niet meer kon worden verwerkt met het bestaande personeelsbestand.

De VAOC maakt een uitgebreide analyse van de toestand bij het parket te Brussel, voert een werklastmeting uit vanuit verschillende invalshoeken en geeft een overzicht van de reeds genomen maatregelen.

De aanbevelingen omvatten maatregelen op het vlak van interne organisatie, maatregelen die een extern overleg vereisen, maatregelen die een normatief ingrijpen vereisen en de toebedeling van bijkomende middelen aan het parket.