Audit van het hof van beroep Brussel

Audits

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie (VAOC) besloot op 4 juni 2003 een audit van het hof van beroep in Brussel uit te voeren en stelde hiertoe een werkgroep samen ingevolge de werkzaamheden binnen de werkgroep “gerechtelijke achterstand”, opgericht binnen de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ).

Uit deze werkzaamheden blijkt dat alle hoven van beroep met een gerechtelijke achterstand te kampen hadden. Het hof van beroep in Brussel kende evenwel de grootste achterstand.

Uit het onderzoek van de klachten binnen de HRJ over de traagheid van de burgerlijke procedures waarmee het hof van beroep in Brussel gevat werd, bleek er ook een structureel probleem te zijn.

De audit waartoe door de VAOC werd besloten is bedoeld om na te gaan of de middelen waarover het hof van beroep beschikt op adequate wijze worden gebruikt inzake personeel en infrastructuur om de stroom dossiers behoorlijk te kunnen behandelen en om aanbevelingen te formuleren over zowel de interne organisatie van het hof als over het kader waarin het actief is.