Audit van het gebruik van beleidsplannen door de korpschefs

Audits

Bij de hervorming van het gerechtelijk landschap krijgen korpschefs meer beheersbevoegdheden dan nu het geval is.  Een opvolging van prestaties en kwaliteit wordt binnen de nieuwe structuren daarom absoluut noodzakelijk. De Hoge Raad voor de Justitie, die optreedt als extern controleorgaan van het gerechtelijk apparaat in België, heeft een audit uitgevoerd bij de 27 rechtbanken van eerste aanleg. De resultaten hiervan moeten de nieuwe korpschefs helpen hun rechtbanken efficiënt te beheren en zelf een intern beheersingssysteem op te zetten.

Lees hier de samenvatting van de belangrijkste resultaten van de audit.