Audit van de rechtbanken van koophandel

Audits

De minister van Justitie verzoekt in september 2009 om een onderzoek naar de werking van de rechtbank van koophandel te Brussel (zie onder “bijzondere onderzoeken") en gelijktijdig een doorlichting te doen van de algemene werking van alle rechtbanken van koophandel met hetzelfde voorwerp.

De VAOC doet een doorlichting van de wijze van rekruteren en functioneren van de rechters in handelszaken (instroom, opvang, omkadering, opleiding, taakverdeling en –uitoefening, structuur en overleg), hun tussenkomsten als rechter-commissaris (waaronder het toezicht op de curatoren) en de aanstelling van deskundigen bij alle rechtbanken van koophandel.

Over het algemeen wordt vastgesteld dat vele rechtbanken interessante initiatieven hebben genomen en er talrijke goede praktijken bestaan, maar ook dat deze divers en fragmentarisch zijn en vaak beperkt tot een of enkele rechtbanken, waardoor er weinig sprake is van uniformiteit.

De VAOC formuleert daarom een aantal aanbevelingen (aan het management van de rechtbank) om enerzijds het niveau van risicobeheersing te verhogen per rechtbank en anderzijds een meer uniforme operationele werking van alle rechtbanken te bekomen. Waar nodig worden eveneens beleidsvoorstellen gedaan (aan de wetgever).