Audit - Aanpak belangenvermenging gerechtsdeskundigen bij de vredegerechten en de politierechtbanken

Audits

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie heeft een audit gevoerd naar het beleid van de voorzitters van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken inzake het beheersen van het risico op belangenvermenging bij het aanstellen van gerechtsdeskundigen. Er werd ook nagegaan hoe zij anticiperen op de komst van het nieuw nationaal register van gerechtsdeskundigen eind 2016 en de bijhorende verplichting om, behoudens uitzonderingen, gerechtsdeskundigen aan te stellen die in dit register zijn opgenomen.

Naar aanleiding van deze audit heeft de Verenigde advies- en onderzoekscommissie ook de wet van 10 april 2014 (dit is de wet die het nationaal register voor gerechtsdeskundigen invoert) onder de loep genomen en geanalyseerd op mogelijke risico’s die een goede werking en gebruik van het nationaal register kunnen belemmeren of bemoeilijken. 

Meer weten? De samenvatting van het auditverslag en de risicoanalyse kan je hieronder lezen, samen met een oplijsting van de vaststellingen, de risico’s en de aanbevelingen.