Ambtshalve advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht

Adviezen

Deze wetsvoorstellen voorzien in de oprichting van een tuchtrechtbank en de hervorming van het tuchtrecht van de leden van de rechterlijke orde.

Hoewel de voorstellen tot wijziging van de grondwet en het wetsvoorstel niet alle suggesties volgen die de Hoge Raad in eerdere adviezen heeft geformuleerd, juicht hij de voorgestelde hervorming van het tuchtrecht over het geheel genomen toe. Toch formuleert de Hoge Raad enkele kritische bedenkingen.