Ambtshalve advies over het statuut van de geregistreerde benadeelde

Adviezen

Een slachtoffer van een misdrijf heeft de mogelijkheid om zich via het afleggen van een “verklaring van benadeelde” te laten registreren als “benadeelde persoon”. Een “benadeelde persoon” moet door het Openbaar Ministerie op de hoogte worden gebracht van het verloop van de voortgang van een strafonderzoek en een aantal belangrijke beslissingen in de procedure. In dit advies pleit de HRJ voor de afschaffing van het onderscheid tussen de zogenaamde geregistreerde benadeelde en de niet-geregistreerde benadeelde.

De HRJ is van oordeel dat het correct en zorgvuldig informeren van slachtoffers van misdrijven en hun verwanten een absolute basisvereiste is in het strafprocesrecht. Vanuit die optiek is het onderscheid dat vandaag wordt gemaakt tussen een geregistreerde en een niet-geregistreerde benadeelde niet te verantwoorden. De HRJ is er voorstander van dat alle identificeerbare slachtoffers op de hoogte worden gebracht van een aantal cruciale beslissingen in de loop van een onderzoek. Enkel op die manier kan er sprake zijn van een evenwichtige procedure, met respect voor wapengelijkheid.