Ambtshalve advies over het statuut en de kwaliteit van gerechtsdeskundigen

Adviezen

De Hoge Raad meent dat het de hoogste tijd is dat er een wettelijk kader komt dat toelaat de kwaliteit en integriteit van de gerechtsdeskundigen te garanderen. Er wordt voorgesteld om een nationale lijst van gerechtsdeskundigen te creëren waarop enkel deskundigen kunnen worden opgenomen die gecertificeerd zijn door beroepsverenigingen die zelf aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De rechter mag, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, enkel deskundigen aanstellen die op deze lijst voorkomen. De certificatievereisten zouden onder meer betrekking moeten hebben op de initiële en permanente opleiding van de deskundige, zijn beroepservaring, zijn kennis van de wettelijke bepalingen inzake het deskundigenonderzoek en de deontologie.