Ambtshalve advies over de versterking van de bevoegdheden van de Hoge Raad voor de Justitie inzake externe controle en meer bepaald in het bijzonder onderzoek

Adviezen

De HRJ formuleert duidelijke voorstellen voor een wetswijziging om de uitvoering van de bijzondere onderzoeken te verbeteren. De AOC moet:

  • wanneer het geheel van de strafrechtketen moet worden onderzocht, haar onderzoek kunnen coördineren met een onderzoek van het Comité P;
  • toegang kunnen krijgen tot een lopend gerechtelijk dossier;
  • de opgeroepen personen, ook zij die geen deel uitmaken van de rechterlijke orde, kunnen verplichten om te verschijnen op de hoorzittingen;
  • zich rechtstreeks kunnen wenden tot de tuchtoverheid;
  • de mogelijkheid krijgen om te beslissen aan wie het verslag van het bijzonder onderzoek wordt overgemaakt.

Daarnaast kan een wetwijziging er ook voor zorgen dat een doeltreffende, efficiënte en snelle controle over de werking van justitie kan worden bereikt met minder risico’s en uitgaven door een eenvoudige herziening van de organieke wet van de HRJ en een reorganisatie ervan.