Ambtshalve advies over de curatoren van onbeheerde nalatenschap

Adviezen

In navolging van zijn advies over de controle op het bewind van beschermde personen van 17 december 2014 heeft de HRJ zich dit keer gebogen over de problematiek van de controle op het werk en de erelonen van de curatoren van onbeheerde nalatenschappen.

De HRJ stelde vast dat de bestaande wettelijke bepalingen volstrekt ontoereikend zijn om een basis te kunnen vormen van een controlesysteem die naam waardig en beveelt de wetgever aan om hiervoor een wettelijk kader te creëren vergelijkbaar met dat van de bewindvoerders van beschermde personen. Voorts herhaalt de HRJ zijn pleidooi voor een centralisatie in handen van de vrederechters van de procedures met betrekking tot het beheer van goederen