Aanvullend advies over het ontwerpdecreet over het jeugddelinquentierecht

Adviezen

De HRJ vult een eerder advies over een voorontwerp aan en wijst op enkele risico’s.