Algemeen toezicht op en bevordering van het gebruik van de middelen van interne controle binnen de rechterlijke orde - Gerechtelijk jaar 1999-2000

Rapporten

De HRJ stuurt aan op:

  1. De ontwikkeling van de algemene vergaderingen van de hoven en rechtbanken en van de korpsvergaderingen van de parketten als een instrument van dialoog.
  2. Het overleg tussen de betrokken overheden om de uitlegging van de wetsbepalingen die de interne controle regelen, de wijze waarop ze worden toegepast en de manier waarop er hierover verslag aan de VAOC wordt uitgebracht, eenvormig te maken.