Adviesbevoegdheidsuitoefening door de Hoge Raad voor de Justitie: kritische analyse en aanbevelingen

Rapporten

De adviesbevoegdheidsuitoefening door de Hoge Raad voor de Justitie lijkt in het algemeen serieus te worden genomen en lijkt als norm te gelden.

De geanalyseerde adviezen lijken meestal een bepaalde invloed te hebben gehad, soms achteraf, maar toch zeker op het daaropvolgende wetgevingsproces. De door de HRJ geformuleerde aanbevelingen werden namelijk meestal gebruikt door de minister van Justitie en/of door parlementsleden.

Het gebruik ervan door de minister is soms discutabel. Uit de parlementaire debatten blijkt echter dat hij meermaals werd geïnterpelleerd over de noodzaak om de HRJ te raadplegen en rekening te houden met diens advies. Hieruit kan worden afgeleid dat het op zekere wijze gaat om de geloofwaardigheid van de minister en van het ontwerp dat hij indient.